Greece flag 3
    +1
Greece flag 3
Tajikistan flag
    0
Tajikistan flag
European union flag_3
    0
European union flag_3
San Marino_3
    0
San Marino_3
Bandera de Zambia
    0
Bandera de Zambia
Flag of President of Colombia
    +2
Flag of President of Colombia
Colombia Flag
    +4
Colombia Flag
Bandera de Colombia animada
    0
Bandera de Colombia animada
Colombia animated flag
    +11
Colombia animated flag
Colombian Flag
    -1
Colombian Flag