Isla navidad flag
    0
Isla navidad flag
camboya flag
    -1
camboya flag
Bandera de Arabia Saudita
    +3
Bandera de Arabia Saudita
New zealand flag
    -1
New zealand flag
Camerun animated flag
    0
Camerun animated flag
Flag of President of Colombia
    +1
Flag of President of Colombia
Colombia Flag
    +4
Colombia Flag
Bandera de Colombia animada
    +1
Bandera de Colombia animada
Colombia animated flag
    +11
Colombia animated flag
Colombian Flag
    -1
Colombian Flag